In ondernemingen, met name van grote proporties, is het belangrijk of zelfs verplicht om een BHV-plan op te stellen. Het BHV plan is een plan waar naar teug verwezen kan worden door de groep bedrijfshulpverleners (BHV’ers) die in het geval van een noodgeval adequaat en snel moeten kunnen handelen, om de veiligheid van collega’s en andere aanwezigen in het pand te kunnen waarborgen. Dit plan moet op een juiste manier opgesteld worden, omdat je aan een plan dat niet klopt of niet aan de richtlijnen voldoet niets hebt. Schakel op het moment dat je een BHV-plan wilt opstellen de hulp van een veiligheidsexpert van G4S in, waardoor je zeker weet dat deze voldoet aan wat er allemaal in moet staan.

Inhoud BHV-plan

In het BHV-plan staat alles genoteerd waar aan gedacht moet worden als er een calamiteit uitbreekt. Wie kunnen er BHV verrichten? Wat zijn de snelste vluchtroutes per etage? Welke maatregelen kunnen er al gedaan worden in afwachting van de hulpdiensten? Door dit alles in een duidelijk plan te hebben staan weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt en kan iedereen in het gebouw op een snelle en veilige manier in veiligheid gebracht worden.

BHV-scan

Voor het opstellen van een goed BHV-plan doet de veiligheidskundige van G4S een BHV-scan in je pand. Tijdens deze scan wordt er onder andere gekeken naar of het niveau van brandveiligheid en bedrijfshulpverlening zijn volgens de geldende normen, richtlijnen en huidige wetgeving. Hier wordt onder andere gekeken naar of er geen belemmeringen voor hulpdiensten zijn, of de vluchtroutes nog accuraat zijn met bijhorende signalering en of er genoeg middelen zijn op het gebied van communicatie met het team BHV en het verhelpen van noodgevallen en ongelukken. Uiteindelijk worden al deze punten getoetst en hier komt een advies uit dat op maat gemaakt voor je onderneming is. In dit schriftelijke advies staan alle aandachtspunten om risico’s uit de weg te ruimen. Volg het advies vanuit het BHV-plan op, zodat je onderneming de veiligheid kan garanderen die past bij de huidige regels en voorschriften.